Σκοποί και μέσα του Συλλόγου

[ Άρθρο 4o ] Σ Κ Ο Π Ο Ι  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Ε Ι Ν Α Ι :   Η ανάδειξη και ενίσχυση της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στην περιφέρεια. Η εμβάθυνση και εμπέδωση πάνω […]

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά Μέλη Πρόεδρος:Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος (τηλ. 6945832094) Αντιπρόεδρος: Πανούσης Πέτρος (τηλ. 6972226227) Γενικός Γραμματέας: Λούτας Παναγιώτης (τηλ. 6944221083) Ταμίας: Μασούρης Κωνσταντίνος (Κλόκος) Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων & ΜΜΕ: Δημάκης Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος: Χαρίτσης Θωμάς Επικοινωνία με Σύλλογο στο email : kchinohoritis@zevgolatio.gr

Ποιοι Είμαστε

Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού Είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, μη κυβερνητικός, μη κρατικός φορέας ενεργών πολιτών που στηρίζεται στη βάση της εθελοντικής και ανιδιοτελούς συμμετοχή.