Πώλ Λαφάργκ (1842 – 1911)

ΘΕΜΑ: «Το Δικαίωμα στην Τεμπελιά» 1. Η πιο βασική ιδέα των εργατικών διεκδικήσεων είναι το δικαίωμα στην εργασία. Η πιο επαναστατική εκδοχή της εργασίας είναι να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χρόνος. Με την τεμπελιά διεκδικείται το δικαίωμα του ανθρώπου στον ελεύθερο χρόνο, δηλαδή την αυτοδιάθεση.

Δημοκρατία

ΘΕΜΑ: « Η Δημοκρατία – Πότε ένας πολίτης θεωρείται άξιός της». Στη σημερινή εποχή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων ανά τόπο, τις αντιλήψεις, τις συνήθειες και τα βιώματά τους, το επίπεδο τους (μορφωτικό, βιοτικό), η παγκόσμια κοινωνία καταγράφει μια ποικιλία ως προς την πολιτική της οργάνωσή […]

Γλώσσα

Διατυπώστε τις απόψεις σας για τη σημασία της γλώσσας. Συμφωνείτε ότι η γλώσσα διέρχεται κρίση στις μέρες μας ; Είναι αλήθεια πώς ο άνθρωπος στη μακρά και ιστορική του πορεία, προσπαθώντας να γνωρίσει τον κόσμο και να εκφράσει την ύπαρξή του, χρησιμοποίησε ποικίλους τρόπους : από τις απλές χειρονομίες και […]