Α.Τ. Ζευγολατίου

Μία ακόμα πρόταση κατατέθηκε σήμερα στο δήμο Βέλου – Βόχας (αριθ.πρωτ. 17969) η οποία αφορά στην επανίδρυση – επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Ζευγολατιού που έχει καταργηθεί από το 2010.

Posted by

Εγκληματικότητα – Παραβατικότητα στο Ζευγολατιό

Σχετικά με την Παρασκευή όπου έγινε η προγραμματισμένη συγκέντρωση σε Δημαρχείο και ΑΤ Βραχατίου, όπου και κατατέθηκε το ψήφισμα του δημοτικού μας συμβουλίου όσον αφορά την εγκληματικότητα – παραβατικότητα.

Ανακοίνωση για εγγραφές μελών

Η ‘‘Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»’’ συμπληρώνει δύο περίπου χρόνια ενεργής παρουσίας, συμμετοχής και δράσης από την επικύρωσή της με την υπ. αριθ. 36 / 2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.