Ωχρά Κηλίδα

Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας – ΗΕΩ   Η ΗΕΩ είναι μια πάθηση, που χαρακτηρίζεται από μια επιτάχυνση της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης του νευρικού χιτώνα (αμφιβληστροειδής) και μπορεί να απειλήσει σοβαρά την όραση. Αποτελεί την πιο συχνή αιτία μη αναστρέψιμης τύφλωσης παγκοσμίως, σε ασθενείς άνω των 50 ετών.

Posted by