Προτάσεις και Δράσεις

Προτάσεις και Δράσεις Καταγγελία Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Δ.Ε Βόχας σε συνεργασία με πολίτες στις 9/5/2011 (αριθ. πρωτ. 6301) προς το Δήμο Βέλου – Βόχας , σχετικά με την εγκατάσταση παράνομων μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Δημουλιάκα και στη θέση Λιβάδι.