Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, μη κυβερνητικός, μη κρατικός φορέας ενεργών πολιτών που στηρίζεται στη βάση της εθελοντικής και ανιδιοτελούς συμμετοχή.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αποδοχή, η λειτουργία και η δράση σύμφωνα με τις αρχές και το καταστατικό της κίνησης (άρθρο 2).Η «Κοινωνία Ενεργών Πολιτών» αποτελεί μια κίνηση, πρωτοβουλία, προσπάθεια νέων πολιτών, κατοίκων της δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού.

Αναγνωρίστηκε ως σωματείο με την υπ’ αριθ. 36/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας),με έδρα το Ζευγολατιό Κορινθίας και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κατασταστικού του.Στόχοι είναι:

1. Να αναδείξει και να ενισχύσει την Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

2. Να αποτελέσει μια δεξαμενή παραγωγής ιδεών, σκέψεων και προτάσεων.

3. Να συμβάλλει μέσα από το διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων στη διευθέτηση και επίλυση των προβλημάτων της τοπικής μας κοινωνίας.

4. Να παρεμβαίνει ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και τις συνθήκες που διαμορφώνονται, όπου κρίνεται σκόπιμο και επιβεβλημένο προς όφελος πάντοτε της τοπικής μας κοινωνίας.

Τα μέλη της Κίνησης Πολιτών προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους & κοινωνικές ομάδες και έχουν δώσει, κατά το άμεσο παρελθόν, στα τοπικά μας δρώμενα δείγματα αγωνιστικής και συλλογικής γραφής.

Η «Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού» θα συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες – παρεμβάσεις, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων πολιτών της περιοχής μας και όχι μόνο. Βασική μας επιδίωξη είναι η συνδιαμόρφωση των εξελίξεων. Ερχόμαστε να συμπληρώσουμε και να καθοδηγήσουμε τα θεσμικά όργανα συνδιοίκησης του δήμου μας και όχι να τα καταργήσουμε ή να τα υποβαθμίσουμε.

Καλούμε όποιον συμπολίτη μας επιθυμεί να εγγραφεί στον Σύλλογό μας και να γίνει συμμέτοχος σε αυτή την εθελοντική προσπάθειά μας για τη βελτίωση και την πρόοδο του Τόπου μας, να απευθύνεται στα τηλέφωνα του Συλλόγου.

Για εμάς ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, που σκέπτεται, ενημερώνει και ενημερώνεται, συμμετέχει, σχεδιάζει, υλοποιεί και πάνω από όλα προτείνει.

Ο Ενεργός Πολίτης κινείται μεθοδικά και συντεταγμένα, στοχεύει και διεκδικεί προς όφελος του Τόπου του και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Συνεχίζοντας με την ίδια φιλοσοφία ως προς το Τόπο μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

About Κωνσταντίνος Σχοινοχωρίτης

Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, υποψήφιος Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου. Πρόεδρος Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».