ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Διοικητής :27410 55207
Αξιωματικός Υπηρεσίας :27410 51111
Fax :27410 55555

Α.Σ. Βέλου :27420 32202
Α.Σ. Ζευγαλατιού :27410 54495

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2741-360500-501-502-503
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:
2741-360-507 Γραμματεία Δημάρχου
2741-0-52303      (Fax)
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ:
2741-0-55274 : Τεχνικές Υπηρεσίες, Διοικητικές Υπηρεσίες Δ.Ε. Βόχας
2741-0-50040 : Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτροφωτισμός- Καθαριότητα
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ:
2742-360-310 : Ύδρευση- Άρδευση, Ηλεκτροφωτισμός- Καθαριότητα
2742-360-315 : Εσόδων, Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Βέλου
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 27410-53536 (Fax)
2741-360-504  Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών- Παπουτσής Σάββας
2741-360-517  Πρωτόκολλο
2741-360-524  Δημοτολόγια
2741-360-506  Θέματα Αλλοδαπών
2741-0-50255  Θέματα Προσωπικού
 
2742-360-331 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2742-360-332, -327 Γραφείο Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου
2742-0-34000 (Fax)
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 27410-50270 (Fax)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΣΟΔΩΝ: 2741-360-516
2741-360-518      Γραφείο Εσόδων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΔΩΝ: 2741-360-513
2741-360-512      Γραφείο Μισθοδοσίας-ΕΛΓΑ
2741-360-514
2741-360-515      Δημοτικός Ταμίας
2741-360-525      Διπλογραφικό
2741-360-517      Εισπράκτορας
2741-360-505      Ύδρευση
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 2741-0-53880 (Fax)
2741-0-55274 και 2741-0-50301
 
ΚΕΠ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ:
2741-0-50255,  2741-362-550
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΧΑΣ:
2741-0-55621      Βοήθεια στο Σπίτι (ΔΕ Βόχας)
2741-0-50040      Γραφείο Καθαριότητας- ηλεκτροφωτισμού-ύδρευσης- άρδευσης
2741-0-54593      Κλειστό Γυμναστήριο
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ: 2742-360-329 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2742-360-312 Γραμματεία Αντιδημάρχων, Βλάβες
2742-360-320-322-323 Διοικητικές Υπηρεσίες (Πρωτόκολλο, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο)(Fax:2742-0-30100)
2742-360-316, -317, -318 Είσπραξη (θέματα εσόδων)
2742-0-30128, -129 ΚΕΠ Βέλου
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ:
2742-360-335 Βοήθεια στο σπίτι (ΔΕ Βέλου)
2742-0-35310 ΚΑΠΗ Βέλου
2742-0-32694 Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού
2742-0-34366 Εργοτάξιο- Βλάβες ΔΕ Βέλου